ALGEMENE VOORWAARDEN ZIITO

Welkom bij Ziito

Ziito en haar partners bieden toegang tot het internetdomein www.ziito.nl (de “website”) en verkopen producten met de hieraan verbonden voorwaarden zoals op deze pagina vastgelegd. 

Neem deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voor het gebruik van de website of het kopen van onze producten.

 

LEVERING

Onze producten worden geleverd met GLS en Parcel Force. De gemiddelde levertijd bedraagt doorgaans 4-6 werkdagen.  

BETALINGEN

Ziito accepteert de volgende betaalmethoden: 

* VISA

* MAESTRO/MASTERCARD

* iDEAL

* Bancontact

* Bankoverschrijving

Bij het bestellen

Het geld wordt van de credit card afgeschreven nadat de order is verstuurd. 

Alle betalingen worden verwerkt door EPAY en TELLER/NETS om een versleutelde en beveiligde betaling te garanderen.  

ANNULERING, RETOUREN, GARANTIE EN TERUGBETALING
We hopen bij Ziito dat u tevreden bent met al onze producten. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, kunnen deze teruggestuurd worden met de hieraan verbonden voorwaarden, beschreven in deze sectie. 

Recht op annulering

Binnen 14 dagen na levering kunt u van de koop afzien en deze zonder opgave van reden ontbinden door middel van het recht op bedenktijd. Het recht op annulering en de bedenktijd vervallen 14 dagen na:

1.Ontvangst van de product(en).

  1. Fysieke ontvangst van het laatst bestelde product, in het geval meerdere producten zijn besteld en deze separaat geleverd worden.
  2. 3. Ontvangst van het laatste onderdeel van een bestelling, in het geval de klant akkoord is gegaan met een levering in termijnen.

De bedenktijd vervalt na 14 dagen vanaf de dag wanneer u of iemand in uw naam (bedrijven of organisaties die producten leveren uitgesloten) het product fysiek in bezit heeft dat u besteld heeft. In het geval dat u meerdere producten heeft besteld of een product wordt in verschillende pakketten/leveringen geleverd, vervalt de bedenktijd na 14 dagen vanaf de dag wanneer u of iemand in uw naam (bedrijven of organisaties die producten leveren uitgesloten) het product fysiek in bezit heeft. Vermeld er te allen tijde bij dat u gebruikt wilt maken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen bij het retourneren of wanneer u met ons contact opneemt. U heeft daarnaast nog 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen nadat u de annulering kenbaar heeft gemaakt.

Om gebruik te maken van het annuleringsrecht, moet u ons op de hoogte stellen van deze beslissing per brief of e-mail. U kunt ons bereiken via het e-mail adres: info@ziito.dk. 

U kunt de koopovereenkomst ook simpelweg annuleren door het product niet aan te nemen bij levering. Hierbij hoeft u ons niet te informeren. 

Om de deadline voor het annuleren niet te missen, communiceert u eenvoudigweg aan ons de intentie om uw recht op annulering te claimen en de koopovereenkomst te ontbinden voordat de wettelijke 14 dagen bedenktijd zijn verstreken. 

ANNULERING

Wanneer u de koopovereenkomst ontbindt, vergoeden wij het volledige bedrag van de gekochte producten. De kosten voor verzending vallen voor uw eigen rekening.

 

Wij zullen de terugbetaling zonder onnodige vertraging uitvoeren, niet later dan: (a) 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde producten van u terug ontvangen, of (b) (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop u bewijs levert dat u de producten heeft teruggezonden, of (c) indien er geen goederen zijn geleverd, 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om dit contract te annuleren.

Wij betalen u terug via een bankoverschrijving, dus wij zullen u om uw bankgegevens vragen wanneer u contact met ons opneemt. Wij betalen u het volledige bedrag terug en betalen ook eventuele extra bankkosten. Laat het ons weten als u een andere terugbetaling wenst.

Wij houden de restitutie in totdat wij de producten terug hebben ontvangen per post, of totdat u bewijs heeft geleverd dat de producten teruggezonden zijn.

Het artikel dat u terugstuurt, moet in verkoopbare staat verkeren. Het artikel moet worden geretourneerd in de originele verpakking zoals wij die hebben opgestuurd, met alle originele (ken)merken compleet. Wij zullen alle artikelen terugbetalen die in verkoopbare staat zijn. Als het artikel zodanig is gebruikt dat het de verkoopwaarde beïnvloedt, kan het waardeverlies van de terugbetaling worden afgetrokken. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van oneerlijke/onredelijke slijtage van het product die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. U kunt het artikel uitproberen, zoals u dat in een winkel zou doen, om de functionaliteit en het uiterlijk van het artikel te bevestigen. U mag het artikel niet in gebruik nemen, omdat het dan zijn verkoopwaarde verliest. Voor uw recht op de volledige restitutie (met uitzondering van de verzendkosten), moet u het artikel behandelen alsof u het in een winkel uitprobeert.

Fouten of verkeerd omschreven goederen

Als u de producten aan ons terugstuurt omdat deze defect of verkeerd omschreven zijn, heeft u recht op een volledige restitutie: de volledige prijs van het product, eventuele verzendkosten en alle redelijke kosten die u maakt om het artikel aan ons terug te sturen. U heeft als consument uw wettelijke rechten met betrekking tot producten die gebrekkig zijn of niet voldoen aan de beschrijving. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door het retourbeleid in deze clausule of deze algemene voorwaarden.

 

We will refund you on through the payment method used by bank transfer.

Artikelen retourneren

Artikelen moeten binnen een redelijk uitvoerbare termijn teruggestuurd worden.

Tenzij artikelen foutief niet zoals beschreven geleverd worden (zie hierboven), is de klant verantwoordelijk voor zowel verzend- als retourkosten.

Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking waarin de artikelen zijn geleverd. Artikelen moeten bij het retourneren zorgvuldig verpakt worden, bij voorkeur in de originele verpakking of een soortgelijke, maar even veilige en/of beschermende.

Retourgegevens en instructies om de bestelling te annuleren zijn te vinden in de bestelbevestigingsmail.

Garantie

In lijn met de Deense wetgeving biedt Ziito 2 jaar wettelijke garantie op alle artikelen, op voorwaarde dat deze naar behoren zijn behandeld. 

Garantie is niet van toepassing op: 

- Defecten als gevolg van oneigenlijk gebruik

- Defecten te wijten aan slijtage

- Iedere aanpassing van Ziito artikelen door u of een derde, tenzij Ziito vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven over de aard en de omvang van de aanpassing

- Kleine gebreken of afwijkingen in de kwaliteit van een product die geen invloed hebben op de waarde van het product of de geschiktheid voor het beoogde doel

- Gebreken te wijten aan overmacht

- Gebreken waarvan de koper reeds op de hoogte was op het ogenblik van de aankoop

Alle garantieaanspraken vervallen indien het artikel door onbevoegde personen of reparatiebedrijven is gemanipuleerd. Verder vervalt deze garantie door het verwijderen of wijzigen van identificatielabels, serienummers of veiligheidslabels op het product of de onderdelen ervan.

 

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie, dient u het artikel, samen met de accessoires en het aankoopbewijs, naar ons op te sturen zodra de fout of het ontbrekende onderdeel is ontdekt. De klant draagt het risico en de verantwoordelijkheid van de retourzending. Om schade tijdens het transport te voorkomen, dient u indien mogelijk de originele verpakking te gebruiken.

Ziito zal de kosten van verzending naar redelijkheid vergoeden. 

In garantiegevallen kan gebruik gemaakt worden van het consumentenrecht over ontbrekende inhoud.

Een klacht bij Ziito indienen kan op de volgende manier:

  1. Maak een foto van het artikel waarover u ontevreden bent.
    2. Stuur de foto naar ons op
    3. Ziito start een onafhankelijke klachtenprocedure en houden u op de hoogte van dit proces.
    4. Wij zullen u laten weten wanneer het onderzoek is afgerond en met welk resultaat. Ziito vergoedt de retourkosten van het geretourneerde artikel(en), indien uw klacht is goedgekeurd.  

Voor meer informatie omtrent garanties en klachten kunt u ons per e-mail bereiken via info@ziito.dk (Onderwerp: Betreffende garantie)

 

PRIVACYBELEID ZIITO

----

DEEL 1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets koopt in onze winkel, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen wij ook automatisch het IP-adres van uw computer of apparaat om ons te voorzien van informatie die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing (indien van toepassing): Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Deze informatie zal worden doorgestuurd naar en verwerkt in de Verenigde Staten.

DEEL 2 - TOESTEMMING

Hoe krijgt Ziito toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling plaatst, de levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze informatie uitsluitend voor die specifieke reden verzamelen en gebruiken.

Als wij om uw persoonlijke gegevens vragen voor een secundaire reden, zoals marketing, zullen wij u ofwel rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, ofwel u de gelegenheid geven om nee te zeggen.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

Als u van gedachten verandert, kunt u uw toestemming aan ons om contact met u op te nemen, voor het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie, op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via shop@ziito.dk.

 

SECTIE 3 - OPENBAARMAKING

 Wij kunnen uw persoonlijke informatie publiceren indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene voorwaarden schendt.

 

DEEL 4 - SHOPIFY

Onze webwinkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag van Shopify, databases en de algemene Shopify applicatie. Hier worden uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall opgeslagen.

 

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

In het algemeen zullen de door ons gebruikte externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons verlenen uit te voeren.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals aanbieders van betalingsmethoden en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze leveranciers raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze partijen zullen worden behandeld.

Vergeet hierbij niet dat bepaalde leveranciers of partijen gevestigd kunnen zijn in een ander rechtsgebied dan u of wij, of daar faciliteiten kunnen hebben. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener zijn betrokken, dan kan uw informatie worden onderworpen aan de wetten van het rechtsgebied (of de rechtsgebieden) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zijn gevestigd.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, dan kan uw persoonlijke informatie die wordt gebruikt bij het voltooien van die transactie onderhevig zijn aan openbaarmaking onder de wetgeving van de Verenigde Staten, inclusief de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Links

Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u van onze site wegleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en raden u aan hun privacy verklaringen te lezen.

SECTIE 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen in acht en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet ongepast verloren gaan, misbruikt, geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd wordt.

Als u ons uw credit card informatie verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 encryptie.  Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS-vereisten en implementeren wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen.

 

SECTIE 7 - COOKIES

 Onderstaande lijst van cookies die wij gebruiken. We hebben ze hier opgesomd zodat u kunt kiezen of u cookies wilt weigeren of niet, en 

 _session_id, unique token, sessional. Hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (referrer, landingspagina, etc).

 _shopify_visit, geen gegevens bijgehouden. Blijft 30 minuten bewaard vanaf het laatste bezoek, Wordt gebruikt door de tracker van interne statistieken van onze website provider om het aantal bezoeken te registreren

 _shopify_uniq, geen gegevens bijgehouden. Verloopt om middernacht (relatief voor de bezoeker) van de volgende dag. Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.

cart, unique token, blijft 2 weken bestaan. Slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.

 _secure_session_id, unique token, sessional

 storefront_digest, unique token, onbepaalde tijd. Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

SECTIE 8 - LEEFTIJDSGRENS

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u minstens meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

 

SECTIE 9 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus raden wij u aan deze regelmatig te lezen. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat deze op de website zijn geplaatst. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we op de hoogte stellen, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we die gebruiken, en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we die gebruiken en/of eventueel publiceren.

Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen of aanbieden.

 

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te corrigeren, te wijzigen of te wissen, een klacht wenst in te dienen, of gewoon meer informatie wenst, neem dan contact op met ons via info@ziito.dk of per post naar het volgende adres

 

Ziito ApS

[Onderwerp: Privacy Compliance Officer]

Navervej 8, Fredericia  DK 7000

TERMS OF SERVICE

 

-----

 

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door Ziito. Doorheen de site, verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Ziito NL. Ziito NL biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle bepalingen, voorwaarden, beleid en kennisgevingen die hier vermeld staan.

Door het bezoeken van onze site en / of iets te kopen van ons, gaat u akkoord met onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende bepalingen en algemene voorwaarden ("Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van aanvullende bepalingen en voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlinks. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, wordt toegang tot de website ontzegt en kunnen diensten geweigerd worden. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. 

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de algemene voorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is daarom uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Shopify voorziet ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN WEBWINKEL

Door in te stemmen met deze voorwaarden, verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van onze diensten geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot de wet op het auteursrecht).

Het is niet geoorloofd virussen, trojanen, wormen of enige code van destructieve aard over te brengen op onze webwinkel en de daaraan gerelateerde domeinen.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten.

 

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook de service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) wijzigingen met zich meebrengt om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt te allen tijde versleuteld tijdens de overdracht of verwerking.

U stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE 

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar zijn daarbij niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

 

SECTIE 5 - PRODUCTEN EN DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor of (mobiel) beeldscherm geheel nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten zijn onderhevig aan verandering op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd. 

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN REKENINGGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde facturerings- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. 

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

 

SECTIE 7 - DERDE PARTIJEN EN EXTERNE AANBIEDERS

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen of applicaties van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben.

U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke software, hulpmiddelen of applicaties zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van software van derde partijen.

Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s).

Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 - EXTERNE LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze diensten beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - FEEDBACK VAN GEBRUIKERS EN OVERIGE INVOERMOGELIJKHEDEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder ons verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken op elk beschikbaar medium en in iedere interpretatie. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze algemene voorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de dienstverlening of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid hiervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

 

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing. Om ons Privacybeleid te bekijken.

 

SECTIE 11 - FOUTEN EN ONNAUWKEURIGHEDEN

Het kan voorkomen dat onze website of diensten typografische fouten, onnauwkeurigheden of ontbrekende informatie bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden, verwerktijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in genoemde diensten of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat uw bestelling is geplaatst).

Wij nemen geen verplichting op ons om informatie over onze diensten, producten of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in onze diensten of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in genoemde diensten of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

SECTIE 12 - ONGEOORLOOFD GEBRUIK

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in onze algemene voorwaarden, is het verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige of kwaadwillende code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van onze diensten of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretexten, spider, crawlen of scrapen; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van onze diensten of enige verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze diensten of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

 

SECTIE 13 - GARANTIEDISCLAIMER EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat het gebruik van onze dienst ononderbroken, tijdig, te allen tijde 100% veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen.

U geeft uw uitdrukkelijke toestemming dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service geheel voor uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via Ziito aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals weergegeven" en "naar beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid en titel.

In geen geval zullen zowel Ziito als onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot winstderving, gederfde inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de service of producten die via de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via Ziito is verstuurd per post, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of jurisdicties onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale door de wet toegestane omvang.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Ziito en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij gemaakt moeten worden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

SECTIE 15 - VERTROUWELIJKHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Voorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en forceerbaarheid van alle overige bepalingen.

SECTIE 16 - ONTBINDING 

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die voor de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan.

Deze Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt uw verbondenheid aan deze voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren over uw besluit om niet langer gebruik te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Indien u, naar ons eigen oordeel, nalatig bent geweest, of wij het vermoeden hebben dat u een voorwaarde of bepaling van deze Algemene voorwaarden niet na heeft geleefd, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd. 

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze algemene voorwaarden en beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot onze diensten zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van Ziito.nl, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de algemene voorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze algemene voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij. 

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Navervej 8, Fredericia DK 7000.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze algemene voorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.